lördag 9 juni 2012

Islam präglar Sverige - måste det döljas?

Magnus Karavelis artikel "Islam är på väg att prägla Sverige" publicerades först i DN 2003-11-26.
Men där finner man den inte idag. Kritik mot den finns dock kvar att läsa. Letar man ordentligt på nätet kan man dock hitta artikeln, på diverse bloggar och hemsidor.

Var artikeln så farligt bra att DN måste ta bort den? Jag vet inte. Jag kan bara gissa. Sök själv om du inte tror mig. Fundera sen på om det kanske är sant att media döljer "vissa saker" för oss, saker som har med invandringen och dess negativa följder att göra.
 (Jag hittade den på islam_i_sverige

Islam är på väg att prägla Sverige

Islam är Sveriges snabbast växande folkrörelse. Det får oundvikligen konsekvenser för vårt samhälle. Nationen som en kulturell gemenskap urholkas genom att politiker både till vänster och höger uppmuntrar kulturell separatism som slöjor, bönepauser och muslimska friskolor. Antisemitismen växer bland unga muslimska invandrare. Säpo varnar för att moskéer och koranskolor tjänar som grogrund för al-Qaida. Endast en politik som underlättar försvenskning kan stoppa den islamistiska trenden. Annars kommer islam till slut att prägla mer av Sverige än vad vi i dag kan föreställa oss. Det skriver författaren och journalisten Magnus Karaveli.[...]

Relationen till islam är en europeisk, och även en svensk ödesfråga. Men omfamnandet av islam på såväl hemmaplan som utrikespolitiskt är i själva verket en djupt farofylld strategi. Att i demokratins och toleransens namn understödja en islamism som framstår som "moderat" riskerar att underblåsa stämningar som är allt annat än förenliga med dessa värden.[...]

 I Europa finns en föreställning om att hotet från den islamistiska extremismen bäst möts genom stöd till "milda" islamister. Under 1980-talet satsade Förenta staterna på islamister som motvikt till kommunismen. Det var en strategi som födde Usama bin Ladin och al-Qaida.[...]

Islam är Sveriges snabbast växande folkrörelse. Antalet praktiserande muslimer uppskattas till etthundratusen. Ytterligare ett par hundratusen invånare har sina rötter i muslimska länder. Om femton till tjugo år kommer uppåt två miljoner av Sveriges befolkning att bestå av utomeuropeiska invandrare och deras barn, huvudsakligen muslimer. Den demografiska trenden är densamma över i stort sett hela Västeuropa. I till exempel Nederländerna kommer majoriteten av befolkningen under arton år att vara muslimsk redan år 2020. Europa är inte bara en åldrande, utan blir därtill också en allt mer muslimsk världsdel.
Häromåret svepte Mona Sahlin in sig i slöja i Stockholms moské. Värd för hennes besök var ordföranden i Sveriges muslimska råd, känd för att ha krävt att alla muslimer i Sverige skall tillerkännas separat juridisk ställning - så att de kan tillämpa sharialagarna - och för att ha brännmärkt giftermål mellan svenska män och muslimska kvinnor.[...]

Oviljan att se den politiska innebörden i dessa muslimska manifestationer, avsaknaden av inte minst feministisk sensibilitet inför dem, är uppseendeväckande. Kvinnans ställning är i själva verket något av en kärnfråga i konfrontationen mellan västliga och islamiska värderingar. Det är ingen tillfällighet att slöjan blivit den främsta symbolen för den islamistiska reaktionen - det gäller i Sverige lika mycket som i den muslimska världen. [...]

Vilken form Sveriges snabbast växande folkrörelse får är inte likgiltigt. Det liberala koketterandet med den muslimska ortodoxin stärker den medialt och politiskt tongivande övre medelklassens självbild av att vara en del av ett modernt, mångkulturellt avantgarde. Men denna "modernism" tar inte ansvar för de följder som eftergifterna till islam får.

Jordmånen till vänster består av en kvardröjande tredje världenromantik. Men även högern, i sina konservativa varianter, romantiserar gärna islam. Konservativa kristdemokrater och moderater välkomnar den nyreligiositet som invandrat med islam, och ser i den muslimska, religiösa intensiteten en motvikt till en föregivet teofob svensk kultur.

Framför allt tillhandahåller emellertid islam den ideologiskt dominerande liberalismen ännu en ursäkt i korståget mot nationalstaten.
Hos den koalition av social- och högerliberaler som utgör större delen av det svenska politiska etablissemanget har känslan av nationell tillhörighet och solidaritet kraftigt försvagats. Gång efter annan, senast i samband med folkomröstningskampanjen, manifesteras avståndstagandet från och föraktet för nationalstaten.

Nationen som politisk gemenskap dekonstrueras genom maktförflyttningen ut ur landet. Nationen som kulturell gemenskap urholkas i sin tur genom ett medvetet underblåsande av den kulturella separatism som slöjor, bönepauser och muslimska friskolor står för.[...]

Budskapet från svenska politiker på moskébesök och annars skall vara att islam i flera avseenden kolliderar med svenska värderingar, och att praktiserande muslimer i Sverige därför har en skyldighet - men också ett gyllene tillfälle - att förnya sin religion.

Islam i Sverige blir vad vi svenskar gör den till. Det är det officiella Sveriges uppmuntran som islamiserar de muslimska invandrarna, som legitimerar de islamistiska anspråken på att vara ideologiskt normerande. Det är endast en politik som i stället underlättar försvenskning som kan stoppa den islamistiska trenden. Annars kommer islam till slut att prägla mer av Sverige än vi i dag kan föreställa oss.
Magnus Karaveli 

Läs hela artikeln här:Islam i Sverige? Nej Tack!: Islam präglar Sverige - måste döljas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar