måndag 22 juni 2009

Hans Bergström klokt om medborgarskap

Hans Bergström skriver klokt om medborgarskap och jämför kraven i USA med de svenska. (I DN, 2007-09-05, Värdefull ceremoni) :
"Efter att ha fått rätten att bo och arbeta i USA, manifesterad via Green Card, kan man ansöka om medborgarskap tre-fem år senare. Bland förutsättningarna för Green Card ingår att man inte bär med sig hiv eller andra smittsamma sjukdomar, vidare att man kan försörja sig själv, inte lever på socialhjälp.[...]

Som en påminnelse fick var och en under ceremonin en skrift på 100 sidor med konstitutionen, självständighetsförklaringen, en förteckning av både rättigheter och skyldigheter för en medborgare, viktigare tal i landets historia (från George Washington till Martin Luther King), milstolpar i rättsavgöranden i högsta domstolen samt texterna och bakgrunden till patriotiska sånger och symboler (som "America the Beautiful" och Irving Berlins "God Bless America", den verkliga nationalsången).

Med den här erfarenheten i ryggen undersökte jag regler och process för medborgarskap via naturalisation i Sverige. Tider för att ha bott i landet är ungefär som i USA. Likaså ställs krav på "hederligt levnadssätt" och "skötsamhet". En anmärkningsvärd skillnad är att svenskt medborgarskap aldrig kan återkallas, ens om individen har fått det genom att ljuga om sin bakgrund. Ingen intervju hålls, inget test av språkförmåga sker, inga krav ställs på att den sökande ska förstå författningen, det politiska systemet, Sveriges historia och dess grundläggande gemensamma värden. Ingen listning ges av rättigheter och skyldigheter för en medborgare. Inte heller tillhandahålls någon skrift i dessa frågor i samband med att medborgarskap beviljas. Varför?

Jag har inte hört någon bra förklaring. När folkpartiet reste frågan om "språktest" vid prövning av ansökan om medborgarskap avvisades det av alla andra, särskilt ledande medier, som en udda liten sidofråga, inte värdig att resas i den centrala debatten.

Vilket värde tillmäts medborgarskap i ett land där reglerna för medborgarskap anses så betydelselösa att de inte ska diskuteras?

Hans Bergström"

Så talar en klok man. Sådana saknas inom svensk politik, tyvärr.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar