måndag 2 mars 2009

Till försvar för familjen

Det bästa jag läst på länge om familjen: Familjen - den viktigaste politiska frågan idag? av Jakob E.son Söderbaum på Tradition & Fason. Några smakprov:

"De flesta har ingen aning om hur illa ställt det är med familjen i Sverige idag, och jag har t.o.m. fått höra att det är löjligt av mitt parti Kristdemokraterna att prata så mycket om familjen, för det finns väl inget parti som är emot familjen heller! Jo, det gör det. Och mitt parti pratar alldeles, alldeles för LITE om familjen och de enorma problem som drabbat den....

Vad är det då som har hänt under 1900-talet, som har undergrävt familjens betydelse? För att göra en göra en liten, men belysande genomgång:

* Du ska inte ha tid och råd att uppfostra dina egna barn, dessa ska in på kollektiva uppfostringsanstalter, s.k. dagis. [...]
* Gifta par får inte deklarera ihop, s.k. sambeskattning, trots att hushållet är en enda ekonomi – och giftermålet som sådant medför juridiskt just att paret delar ekonomi. Alla ska vara individer. [...]
* Den bästa välfärdsgarantin är att alla familjer kan klara sig på en lön, om det skulle behövas. Så var det förr. I dagens Sverige med jordens högsta skatter finns det familjer som inte klarar sig ekonomiskt ens med två heltidsarbetande föräldrar – utan de måste ändå gå på bidrag. [...]
* Genom den starka individualisering som ägt rum i samhället under 1900-talet har familjerna sprängts. Antalet skilsmässor har skjutit i höjden, och därmed antalet barn som far illa och växer upp under otrygga och väldigt prövande omständigheter.[...]
Kontentan av det just sagda är att familjen i klassisk bemärkelse enligt rådande svensk politik inte ska betyda NÅGONTING. Den ska helst inte få finnas och om den ändå till äventyrs biter sig fast som ett ideal för vissa medborgare, så ska sådana föräldrar helst förmås att skilja sig. Lyckas inte det så ska de mänskliga förtjänster som familjen rent naturligt uppbär reduceras till ingenting annat än en kollektiv form av boende. Varje försök till avsteg straffas ekonomiskt och hånas av både media och den politiska eliten för att vara ”bakåtsträvande”.[...]

Avslutningsvis vill jag förklara vad som är de många stora fördelarna med att upprätthålla just kärnfamiljen som norm och ideal. Kärnfamiljen är en social, släktbaserad enhet där barnen står i centrum. Inom sociologin brukar det framhållas att familjen har följande funktioner: fortplantningsfunktion, sexuell funktion, fostrande funktion, ekonomisk funktion, skyddsfunktion (särskilt i krissituationer är ingenting så tryggt som familjen), fritidsfunktion (gemensamt hushåll ger alla möjlighet till fritid), religionsutövningsfunktion och den känslomässiga funktionen. Den sistnämnda är extra viktig för individens andliga välbefinnande. Kärnfamiljen tillgodoser dessutom samhällets behov av reproduktion, klok hushållning och medborgarnas känsla av ansvar inför framtiden.

Att låta kärnfamiljen i traditionell bemärkelse utgöra en juridisk enhet är mer än rimligt, och att särskilt gynna kärnfamiljen i politiken – också framför individen – är till gagn för både samhället och samhällslivet.

Jakob E:son Söderbaum

Läs hela den berömvärda artikeln!Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar:

  1. 70% av alla i ungdomsfängelse, 72% av ungdomar som mördat, 60% av de som begått våldtäkt kom från hem med bara en förälder. 70% av gravida tonåringar, dom inte fullföljer skolan, som rymmer, som har mördat andra barn kommer från hem med bara en förälder.
    Flickor som uppfostrats utan pappa är mer och tidigare sexuellt aktiva än andra flickor och skiljer sig oftare.
    Dessa är siffror från USA år 1996, antalet är säkert högre nu. Det troliga är att man hittar liknande siffror i Sverige.
    Ur ren social-ekonomisk synpunkt vore vore det självklart att måna om familjen så mycket som möjligt.

    SvaraRadera