lördag 14 mars 2009

Makten över familjen - staten och folkpartiet

Folkpartiets Karin Pilsäter presenterade, 2007-07-05, ett förslag till jämställdhet "Mellan glastak och skurgolv ".


Där kan jag utläsa att frivilligt deltidsarbete, som många småbarnsmammor väljer för att få tid med barnen, måste motverkas. Ensamma mammors bostadsbidrag och bidragsförskott måste minska för att det ska löna sig bättre att träffa barnen ännu mindre. Mammors tid med barnen måste minska, medan pappors måste öka. Fem månader bundna till var och en är idealet. En liten eftergift till den ojämställda amningen är väl de tre månader extra, som föräldrarna själva tillåts bestämma över.

När det gäller amningen skriver man:
"Mödra- och barnavård har ofta kritiserats för att i sina råd vara inriktade på en traditionell arbetsfördelning mellan könen. Ett exempel är amningsråden, där Livsmedelsverkets rekommendationer är svåra att kombinera med en jämställd fördelning av föräldraansvaret. Samtidigt ska naturligtvis inte fördelarna med amning förnekas. Idag drar Livsmedelsverket, mödra- och barnavården, Socialstyrelsen och Försäkringskassan delvis åt olika håll med sina rekommenationer till föräldrarna. Följden blir en ökad press på dem, kanske särskilt på kvinnorna som i någon mening sviker samhällets förväntningar hur de än beter sig. Representanter från de uppräknade aktörerna borde utforma gemensamma riktlinjer för de råd och uppmaningar som ges till föräldrar, där till exempel amningens hälsoeffekter vägs samman med samhällets intresse av ett delat föräldraansvar ur både jämställdhets- och samhällsekonomiskt perspektiv."


Alltså ska amningens positiva effekter för det lilla barnet vägas emot de negativa effekter som amningstiden har på samhällets intressen! Borde inte samhällets första intresse vara att barnen får det som är hälsosammast och bäst för barnet?

Men amningen kan ju inte delas lika! Vill folkpartiet att mammorna helst ska sluta amma? Jämställdheten går före barnen! Skrämmande!

Om vård av sjuka barn skriver man:
"Föräldrar kan idag överlåta ersättning för vård av sjukt barn till någon annan som är berättigad till sjukpenning. Den rätten bör utökas. Det ska vara möjligt att överlåta ersättning till vem som helst eller att använda den för att köpa tjänster från ett företag."

Barnens bästa struntar man totalt i! Små barn ska inte få ha sina föräldrar ens när de är sjuka! Ska en firma komma hem till sjuka barn?


Folkpartiet kallar sig "liberalt" inte "socialistiskt". Att man anser barnen totalt värdelösa framgår. För att bli jämställda måste kvinnor jagas bort från barnen till varje pris.

I folkpartiets Sverige är vården av egna barn inte mer värt än vården av egna hundar.

Vård av egna barn måste jämställas med ett arbete - ett arbete med människor.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköping på bloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar