söndag 22 mars 2009

Jämställ könsrollerna!

Våra olika könsroller har hjälpt människan att överleva i tusentals år. Vi överlevde utan försäkringskassa, utan föräldraförsäkring och utan feminister. Och vi levde i harmoni för vi samarbetade och kompletterade varandra. Mannen jagade och skaffade mat till sin familj. Ammande och gravida kvinnor stannade hemma och vårdade hem och barn.

Arbetsfördelningen har vuxit fram under tusentals år av evolution. Vi är nu fullt ut anpassade till en kvinnlig och en manlig könsroll. Vi mår bra om vi får leva i de naturliga rollerna. Vi mår dåligt nu när vi tvingas leva i onaturliga roller.

Jämställdheten ljuger. Den påstår att den ger människor samma rättigheter att göra sina livsval. Men i verkligheten tvingar den in oss i den motsatta könsrollen oavsett om vi vill eller ej. Kvinnor får inte välja den kvinnliga könsrollen. Hon måste leva i den manliga. Hur hon än vantrivs. Och mannen får inte längre försörja sin familj. Stoltheten att värna och skydda familjen har han förlorat. Nu ska han tvingas sitta med bar överkropp och mata spädbarnet med nappflaska för att hans usla bröstkörtlar vägrar producera fadersmjölk. Kan männen förnedras mer? Nu ska han stå med förkläde i köket och diska. Han ska dammsuga lika duktigt som husmödrar gjorde förr. Och banne honom, om han inte klarar det. Då möts han av kvinnans ilska och förakt och hon tar ut skilsmässa nästa dag.

Kvinnorna luras att tro att männen är precis lika bra på att sköta spädbarn som de själva, om de bara tvingas. Och när den vanliga, sunda, mannen visar sig usel på spädbarnsvård, då tror hon att det är honom det är fel på. Kvinnan har förutom tusen år av anpassning, dessutom ett försprång i form av moderskapshormoner, som anpassar henne ännu bättre till det svåra arbetet att ta hand om ett spädbarn. Mannen har bara sina gamla jaga- och slåsshormoner. Inte lämpliga alls.

Om man får frågan om man vill ha jämställdhet svarar förstås de flesta ja. Men får man frågan om man ska tvingas byta könsroller till något mittemellan manligt och kvinnligt, då skulle nog de flesta svara nej.

Förskolorna har nu fått order om att motverka de normala könsrollerna. Flickor som vill vara flickaktiga och leka med dockor ifrågasätts och hänvisas till bilar, hammare och spik. Pojkarna föses in i dockvrån. Att flickor vill leka med dockor, som en naturlig förberedelse för framtida moderskap, det struntar man i. Det måste motverkas av personalen. Personal som tycker detta är groteskt måste tiga och hålla god min för att inte förlora jobbet.

I en unik artikel i DN tas jämställdhetens baksidor upp. Kanske för första och enda gången.
Där redovisar några forskare
resultatet av sin forskning:
"Resultaten visar att jämställdhet i vardagslivet kräver ett hårt, smärtsamt och riskfyllt arbete som ofta har negativa konsekvenser i form av missnöje, konflikter och stress. Intervjuer med svenska par illustrerar att familjelivet ofta följer rutiner och vanor som anses gagna familjens behov. De intervjuade männen och kvinnorna legitimerar ofta det relativt traditionella beteendet genom att hänvisa till personlig lämplighet och intresse samt behovet av kompromisser.[...]Att mannen i ett parförhållande tar på sig en traditionell mansroll medan kvinnan går in i kvinnorollen beror på att båda upplever att de på detta sätt tillfredsställer varandras och familjens behov."
Men politikerna tar sig rätten att bestämma över hur vi ska leva i våra familjer. Vi anses inte kloka nog att bestämma själva.

"Resultaten visar att risken för separation är högre i familjer där kvinnan står för en stor andel av familjens inkomst.

Dessutom ökar risken för separation när mannen blir arbetslös, men inte när kvinnan blir arbetslös. En förklaring till dessa resultat kan vara att när kvinnan blir huvudförsörjare, vilket oftast blir fallet när kvinnan tjänar mer och när mannen blir arbetslös, så rubbas bilden av hur saker och ting bör vara. Mannen kanske tappar självkänslan och mår allt sämre, och kvinnan börjar se ner på sin man. Hursomhelst illustrerar resultaten att en upplösning av traditionella könsroller kan innebära påfrestningar som i slutändan leder till ökad risk för separation."

Upplösning av traditionella könsroller innebär påfrestningar som leder till separation!

"Att försöka förverkliga jämställdhetsidealet innebär ofta att kärleksrelationen och partnern ifrågasätts, att vardagslivet uppfattas som komplicerat samt att risken för oenighet om ansvarsfördelningen i hemmet ökar. Allt förändringsarbete är förknippat med ansträngningar, konflikter och ifrågasättande och det vore naivt att tro att strävan efter jämställdhet - som inbegriper vardagslivets alla aspekter och våra allra närmaste relationer - skulle vara ett undantag."

Vi har anpassat oss till dessa könsroller i tusentals år och så tror man att människan på några år kan programmeras om likt robotar och leva i tvärtom könsroller! Denna undersökning visar klart och tydligt att vi måste byta jämställdhet, från den som förtrycker de traditionella och naturliga könsrollerna till en som värderar bägge könsrollerna lika och tillåter oss att fritt bestämma över våra egna familjeliv och våra egna val av könsroll.

Låt oss få vara olika och lika värdefulla! Jämställ den kvinnliga och den manliga könsrollen!
Det är ju jämställdheten det är fel på. Inte könsrollerna.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar