onsdag 25 februari 2009

Mord - den yttersta kränkningen

Sverige har löjligt låga straff för mord. Ett "normalt" mord ger nu bara 10 år, med rabatten blir det bara 7 år. Sju år för att ta en människas liv! Martin Wisell (kd) Världen idag skriver:
"Den som mördar en människa begår den yttersta kränkningen av människovärdet. Mord måste alltid bestraffas mycket hårt, annars blir talet om ett absolut och okränkbart människovärde bara en abstrakt ordlek.
Även brottslingen avhumaniseras om han och hans gärningar inte tas på moraliskt allvar. Det är alltså inte så att sam­hället är mer civiliserat eller mer humant ju mild­are straff man har. Högsta domstolen har i en prejudicerande dom sänkt straffet för mord i normalfallet till tio års fängelse. Det är alldeles för lite.
Det är därför bra att regeringen nu föreslagit en ändring i straffskalan för mord, så att ett tids­bestämt straff på upp till 18 år kan dömas ut."
Ett steg i rätt riktning. Men borde inte det normala straffet för mord vara livstid? Måste inte samhället visa att det är fullständigt oacceptabelt att mörda?

För övrigt tycker jag att FAMILJEN är samhällets bästa välfärd. Vård av egna barn är ett samhällsnyttigt arbete. Stoppa diskrimineringen av hemmafamiljen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar