måndag 22 september 2008

Vill du ha sharia i Sverige?

I Malmö fungerar sedan flera år landets första shariadomstol. Den tillämpar ännu så länge bara ett selektivt urval av sharia-lagstiftningens regler.

Skulle sharia tillämpas fullt ut, skulle det bl a innebära att:
-- Värdet av en kvinnas liv är hälften av en mans liv.
-- Vittnesmål från två kvinnor är värt lika mycket som vittnesmål från en man
-- Döttrar ärver hälften mot söner
-- En kvinna har inte rätt till skilsmässa från sin man
-- En man kan skilja sig från sin hustru närhelst han vill och utan hennes vetskap.
-- Män tillåts att gifta sig med fyra fruar.
-- Kvinnor kan inte resa, arbeta, gå i skolan, eller ens lämna huset utan sin makes tillstånd.
-- En kvinna måste vara bosatt där hennes man bestämmer.
-- Mödrar får inte vårdnaden om sina barn när mannen skilt sig.
-- En änka får inte vårdnaden om sina barn efter makens död. Barnen ges till faderns släktingar, och mamman har inte ens rätt att besöka dem.
-- Om mannen inte har någon släkt, tar samhällets präster vårdnaden om kvinnans barn, familjens pengar och ägodelar.
-- Äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk man är förbjudet och ogiltigt, medan en muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna.
-- Om en muslimsk kvinna våldtas kan hon inte föra mannen till domstol om inte fyra vittnen kan vittna till förmån för hennes påstående, annars ska hon straffas för äktenskapsbrott.
-- Muslimska män får aga sina hustrur för att fostra dem.

Läs mer och skriv under på STOPP FÖR SHARIA!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar