lördag 30 augusti 2008

Kultursmitta gör unga muslimer brottsliga?

Svensk kultursmitta gör unga muslimer brottsliga?

Muslimerna ställer krav på Sverige.

Från Sveriges Muslimska förbund, Mahmoud Aldebe, kommer denna upplysande artikel med rubriken: "Det [!] glömda minoriteten".

Där får vi veta att av Sveriges ca 470 000 muslimer vill ca 15 procent ta avstånd från islam och leva som svenskar. Resten, 85 procent, ställer krav på att Sverige och svenskarna ska anpassa sig till deras önskemål. De har ingen tanke på att ta seden dit de kommer.

Dels har man krav på "särlagstiftning" och dels kräver man att bli behandlade som de infödda svenskarna. Det är ju oförenliga krav. Men det bekymrar dem inte.

Man menar att problemen mellan svenskarna och muslimerna beror på att svenskarna inte förstår skillnaden mellan den kristna religionen som är "individualiserad" och islam där "religionens kollektiva yttringar" är viktigast. Islam är "ett sätt att leva" snarare än ett trossystem.

Muslimerna kräver "rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den (till) islam".

De mer än 185 lokala islamska församlingarna önskar "en moské i varje stad". Vidare kräver man en kvinnokväll rspektive en manskväll i simhallarna, betald ledighet på muslimska högtider, ledighet för fredagsbönen, halalslakt, egna begravningsplatser och imamutbildning.

"Det största problemet som muslimer står inför är majoritetsbefolkningens synsätt. Samhället gör sig ständigt skyldig till assimilerings försök av landets invandrare."

"Det största problemet i integrationspolitiken är att andra generationens barn och ungdomar inte finner sig till rätta i vardagslivet. Detta ses vara uttryck för negativ svensk kulurpåverkan som smittat av sig på de unga."

Visar inte detta att de flesta muslimer vill skydda sig från negativ påverkan från den, som de anser, dekadenta västerländska kulturen, som dessutom smittar deras ungdomar med brottslighet? Integration blir därmed omöjlig. Mångkulturen blir även den omöjlig, när skillnaderna mellan kulturerna är alltför stora. Det bildas istället skilda enklaver av monokulturer, såsom vi redan nu ser i våra storstäder.

Sverige går mot islamisering, sharialagar och svenska folkets undergång.

Därför måste vi säga stopp nu.

2 kommentarer:

 1. Varför vänder de inte bara hem om de vill leva som de alltid har gjort?
  För att pengarna som de får i handen och våra flata politiker ger dem allt de kräver.

  SvaraRadera
 2. Tack för att du visade på detta kravbrev till Sveriges folk och politiker.
  Det är oerhört skrämmande när man ser hur samhället snabbt förändras redan nu för att tillmötesgå kraven, (skolor, språkundervisning, klädsel....) Insikten om att allt som Aldebe räknar upp kommer att införas gör mig tårögd.
  Vem kan sätta stopp? Hur ska det gå till?

  SvaraRadera