måndag 18 augusti 2008

Kan en svensk förstå islam?

Muslimerna kommer snarare att påverka andra, än att bli påverkade av andra, och deras religion kommer att sprida sig mycket långt, om de engagerar sig och motstår frestelsen att assimileras. Det är faktiskt en stor utmaning, som bara sanna troende kan klara av. Må Allah den Allsmäktige göra muslimerna till levande exempel på deras tro inför resten av mänskligheten. Då, och endast då, sprids det Islamska budskapet om fred och barmhärtighet, dvs. Islam.

Detta är hämtat från Konvertitsguiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar