fredag 25 juli 2008

Välkomna! Borttagen ledare Expressen

I morgon presenterar SCB en sammanställning av hur många vi är som bor i Sverige. Vi skulle kunna vara många fler.Ingenting får den "nationella" rörelsen att gå igång så mycket som när man hävdar just detta. Att vi är alldeles för få på den glesbefolkade yta vi kallar Sverige. Att vi har plats för så många fler människor från världens alla hörn.Det är en sorglustig ironi att just de som säger sig älska Sverige så mycket är samma personer som vill föra en politik som lägger lock på utvecklingen. Ingenting skulle förstöra Sverige mer än att sätta stopp för invandringen.Det tycks vara så att folk tror att vi tar emot människor från andra länder för att vara snälla. Och visst är det så att vi i den rika delen av världen har ett särskilt stort ansvar för att hjälpa människor på flykt från krig, svält och katastrofer. Men även om den "nationella" rörelsen är helt tom på allt vad empati och andra anständighetens egenskaper heter borde omsorgen om Sverige få dem att omfamna nytt blod.Invandringen är nämligen, som bland annat ekonomen Philip Legrain visat i sin bok "Immigrants - Your Country Needs Them", en vinstaffär för samtliga parter. Särskilt som den rika världens befolkning blir allt äldre.Siffror från Världsbanken visade för några år sedan att om de rika länderna ökade sin arbetskraft med tre procent mellan 2001 och 2025, skulle världen tjäna 356 miljarder dollar om året. 162 miljarder skulle gå till invandrarna själva, 139 miljarder till de nya hemländerna och 143 miljarder till dem som stannar i den fattiga världen.Att invandringspolitiken, i synnerhet integrationsaspekten, varit katastrofal är inte invandrarnas fel. Faktum är att vi behöver inte bara en mycket bättre migrations- och integrationspolitik utan också många fler invandrare. Att regeringen öppnar gränserna för arbetskraftsinvandring är ett bra första steg. Men för att i en global ekonomi på allvar kunna konkurrera om arbetskraften med länder där det talas stora världsspråk och där det finns ett helt annat utbud av kultur och arbeten kan vi inte backa in i framtiden. Sverige måste skaffa sig en ambitiös strategi för att locka hit folk.En handfull politiker och debattörer har riktigt stuckit ut hakan i denna laddade fråga. Miljöpartisten Lena Klevenås tyckte att vi skulle bli 30 miljoner. Anders Ferm (s) och Mauricio Rojas (fp) höjde budet till 50 miljoner. Journalisten Jenny Morelli drog till med 80 miljoner i Kommunalarbetaren medan hennes kollega Torbjörn Björkman på Proletären toppade med 160 miljoner.Det är egentligen bara fantasin - och modet - som sätter gränser.

Av Ledarredaktionen ledare@expressen.se
URL till denna sida: http://www.expressen.se/ledare/1.1238128/valkomna
Publicerat 20 juli 2008
Uppdaterad 20 juli 2008

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar