måndag 17 mars 2008

Feminismens mörka sida

Dessa Foff upptäckte jag idag. Jag måste erkänna att jag mådde illa när jag läste. Rena kräkmedlet. Ge mig styrka, säger jag bara. Så skickade jag denna till SvD, trots att det var åratal sen jag fick in något där. Kolla gärna Foff!


Feminismens mörka sida
Ett antal citat från Foff ( Forum för feministiska föräldrar) avslöjar hur dessa feminister ser på barn och omsorgen om dem.
Detta är hämtat från deras sida Stoppa vårdnadsbidraget nu!:
"Det finns ingen 'naturlig' biologisk föräldrainstinkt. ... Formen för hur vi tar hand om våra barn påverkar inte bara barnet utan hela samhället. Att överlåta ansvaret åt enskilda föräldrar att bestämma hur vi alla ska leva våra liv är inte rimligt. ... Vi anser inte att det är ett fritt val att det oftast är kvinnor som tar större ansvar för barnen. Vi anser att det är starka normer och värderingar som gör det möjligt för en man, men inte för en kvinna, att välja bort sina barn."
Att välja bort sina barn ses som något bra, något att sträva efter, något som även kvinnor ska ha rätt och möjlighet att göra. Men denna rätt att välja bort barnen ses inte bara som en rättighet, utan även som en plikt mot stat och samhälle Omsorgen utanför hemmen ses dessutom som barnens rätt att slippa de outbildade föräldrarnas tvivelaktiga vård.
I princip menar dess feminister att barnen ska räddas bort från sina mödrar och mödrarna ska räddas bort från sina barn.
De som idag oftast vårdar sina barn själva beskrivs som lågutbildade, lågavlönade och invandrare. De som lämnar bort sina barn beskrivs som högutbildade och högavlönade. Eliten ska bestämma över hur alla familjer ska leva.
Hur skiljer sig detta från det gamla Östtyskland? Vill vi leva i ett sådant samhälle? Varför debatterar vi inte feminismens mörka sida (innan det är för sent)?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar