söndag 9 december 2007

Mamma bäst för de minsta

Barn under tre år är inte mogna att börja dagis.Barnet behöver tre år tillsammans med sin mor för att fullborda en trygg anknytning. (enl. John Bowlby)
Barnen stressas och genomlider ett långt sorgearbete, när de tvingas till en för tidig dagisdebut. De utsätts för ett trauma, som kan leda till psykisk ohälsa under resten av livet.
Många av dagens våldsbrottslingar fick en för kort anknytningstid. Vi måste inse att när vi struntar i barnens grundläggande behov får det tragiska följder för enskilda och för samhället. (Se Sven Å Christiansons artikel "Älskade barn blir inte våldtäktsmän" i Expressen 6 okt 05)
Det berättas om en pojke, som tog sådan skada av inskolningen på dagis, att han slutade tala. Personalen måste slita pojken ur moderns armar. Mamman tvingades gråtande lämna sin pojke och själv tillbringa dagarna på ett vuxendagis för arbetslösa. Efter många månader gav pojken upp. Han slutade tala.
Vill vi ha en harmonisk befolkning, måste vi jämställa kvinnan utan att skada barnen. Vi måste garantera att barnen får sitt behov av anknytning till sin mor tillgodosett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar