torsdag 22 november 2007

Vem ska vårda barnen?

Är det någon skillnad i ditt engagemang om du vårdar ett barn för att det är det jobb, som du utför för att överleva, eller om du vårdar ditt eget barn?
Finns det någon skillnad mellan en moders omsorger och dagispersonalens?
Är det längre mellan människor i ett samhälle där familjerna krossats och staten övertagit deras uppgifter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar